کارخانه آب معدنی وابل

نوع: صنعتی

کارفرما: گروه وابل نوش زیار

خدمات ارائه شده:

مشاوره فنی و ساخت و ساز

نظارت عالیه

نظارت کارگاهی

زیربنا: 23000 متر مربع شامل خط تولید، انبار، بخش اداری و 2 باب ویلا

موقعیت: ایران – دماوند

وضعیت: در حال ساخت

همکار:  شرکت فرانسوی NDA

WE ARE PIONEER SOLUTION