مجتمع سرویس آپارتمان مرلو

نوع: مسکونی – اقامتی

کارفرما: بخش خصوصی

خدمات ارائه شده: مشاوره فنی و ساخت و ساز

نظارت عالیه

نظارت کارگاهی

زیربنا: 33000 متر مربع شامل 140 واحد و 4 واحد پنت هاوس

موقعیت: ایران – میگون

وضعیت: در حال ساخت

همکار: مهندسین مشاور هادی طهرانی (طراح پروژه)

WE ARE PIONEER SOLUTION