غرفه بانک ملی ابوظبی

نوع: نمایشگاهی

کارفرما: بانک ملی ابوظبی

خدمات ارائه شده:

طراحی معماری

اجرا

موقعیت: امارات متحده عربی – دبی – محل نمایشگاه های دبی

وضعیت: تکمیل شده

WE ARE PIONEER SOLUTION