رستوران تایلندی

نوع: گردشگری- تفریحی

کارفرما: گروه Vanke

خدمات ارائه شده:

طراحی معماری

مشاوره فنی

موقعیت: شانگهای – چین

وضعیت: تکمیل شده

WE ARE PIONEER SOLUTION