خدمات

گروه  BAP در تلاش است با بهره گیری از دانش روز و تخصص و تجربه کارشناسان خود خدمات مهندسی در بالاترین سطح کیفی را فراهم آورد. خدمات ما عبارتند از:

-انجام مطالعات امکان سنجی و برنامه ریزی

-انجام طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی

-انجام خدمات طراحی معماری

-انجام خدمات طراحی داخلی

-انجام خدمات شهرسازی

-انجام خدمات تسهیل سرمایه گذاری

-انجام خدمات مدیریت و کنترل پروژه

-انجام خدمت نظارت عالیه و کارگاهی

-انجام خدمات تاسیسات آب و فاضلاب

-انجام خدمات آبیاری و زه کشی

WE ARE PIONEER SOLUTION