بانک ملی ابوظبی

نوع: اداری

کارفرما: بانک ملی ابوظبی

خدمات ارائه شده:

طراحی فاز اول

مشاوره فنی

موقعیت: امارات متحده عربی – ابوذبی

وضعیت: تکمیل شده

WE ARE PIONEER SOLUTION