انبار بندر فجیره

نوع: صنعتی

کارفرما: بندر فجیره

خدمات ارائه شده:

مشاوره فنی و ساخت و ساز

طراحی معماری

زیربنا: 3000 متر مربع

موقعیت: امارات متحده عربی- فجیره

وضعیت: تکمیل شده

WE ARE PIONEER SOLUTION